hello world!

Badania psychologiczne dla kierowców - kiedy są niezbędne psychotesty?

Badania psychologiczne dla kierowców - procedury, które przechodzi kandydat na kierowcę zawodowego, określone są w ustawie o transporcie drogowym i w ustawie o kierujących. Jedną z nich jest wykonanie badania psychologicznego. Badania te konieczne są również dla kierowców, którzy wykonują już zawód. Badania mają na celu skontrolowanie, czy osoba, która ma wykonywać lub wykonuje pracę jako kierowca, ma odpowiednie cechy psychiczne.

Dla kogo badania są obowiązkowe?

Uzyskanie pozytywnego wyniku badań psychologicznych niezbędne jest w przypadku osób, które ubiegają się o prawo jazdy w kategoriach C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D oraz D+E. Badania psychologiczne dla kierowców muszą również wykonać osoby ubiegające się o uprawnienie do kierowania tramwajem. Testy psychologiczne dotyczą także osób wykonujących zawód związany z kierowaniem autem, np. taksówkarze, kierowcy pojazdów uprzywilejowanych, dostawcy, instruktorzy i egzaminatorzy nauki jazdy czy kurierzy. Do badań podchodzą osoby, które prowadziły samochód pod wpływem środków odurzających. Do badań przystępują również osoby, które przekroczyły 24 punkty karne lub były uczestnikami wypadku, w którym ktoś został ranny lub poniósł śmierć.

Zapraszamy do wykonania badań psychologicznych dla kierowców w Kielcach przy ulicy Żelaznej 31/3.

Przebieg badania psychologicznego dla kierowców

Metody, które są stosowane podczas badania dostosowane są do konkretnego typu pracy związanego z prowadzeniem pojazdów.

Na początku wizyty pacjent wypełnia ankietę i kwestionariusz osobowości. W przypadku kierowców zawodowych konieczne jest sprawdzenie sprawności umysłowej, koncentracji i podzielności uwagi. Podczas wizyty wykonuje się testy aparaturowe. Dzięki nim możliwe jest skontrolowanie czasu reakcji i koordynacji wzrokowo-ruchowej. Pacjent podczas wizyty może powtórzyć badanie, którego nie zaliczył.

Badanie trwa około 50 minut. Po jego zakończeniu otrzymuje się orzeczenie lekarskie. Jest ono ważne przez 5 lat w przypadku osób poniżej 60 roku życia. Kierowcy, którzy przekroczyli ten wiek, muszą odnawiać uprawnienia co 30 miesięcy.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


Zarezerwuj kurs

Nie czekaj. Zacznij kurs na prawo jazdy już teraz!
ZADZWOŃ DO NAS
car linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram