Kurs ADR Kielce

Czas trwania: 20h teoria
Cena kursu: od 500 PLN
Kurs ADR pozwala zdobyć uprawnienia do przewozu materiałów niebezpiecznych wszystkich klas, z wyjątkiem klasy 1 i 7. Mogą z niego skorzystać zarówno kierowcy indywidualni, chcący podnieść swoje kwalifikacje zawodowe, jak i firmy spedycyjne, którym zależy na stałym doskonaleniu swojej kadry.
kurs ADR Kielce

Przewóz drogowy materiałów niebezpiecznych regulowany jest na podstawie europejskiej umowy ADR. Określa ona jednolite przepisy i restrykcje mające na celu ograniczenie możliwych szkód wywołanych nieprawidłowym zabezpieczeniem przewożonego towaru. Kurs ADR to szkolenie przygotowujące kierowców do pracy w szczególnych warunkach, ponieważ to na nich spoczywa duża odpowiedzialność, a wyszkolony przewoźnik jest w stanie przewidzieć i zapobiec wielu ryzykownym sytuacjom.

Kto powinien ukończyć kurs ADR?

Do przewozu materiałów niebezpiecznych konieczne jest posiadanie odpowiednich uprawnień, tzw. zaświadczenia ADR, które ważne jest przez pięć lat, a następnie samo wygasa. Ośrodek Szkolenia Kierowców Lider oferuje kurs ADR osobom, które chcą zdobyć uprawnienia po raz pierwszy lub odnowić wygasające zaświadczenie. Kandydat na kurs musi mieć ukończone 21 lat oraz posiadać prawo jazdy kategorii B. Oferowane szkolenie pozwala zdobyć uprawnienia do przewozu materiałów niebezpiecznych wszystkich klas, z wyjątkiem klasy 1 i 7. Mogą z niego skorzystać zarówno kierowcy indywidualni, chcący podnieść swoje kwalifikacje zawodowe, jak i firmy spedycyjne, którym zależy na stałym doskonaleniu swojej kadry.

Korzyści z posiadania zaświadczenia ADR

Kurs ADR uprawnia do pracy jako kierowca przewożący materiały niebezpieczne zarówno w transporcie krajowym, jak i międzynarodowym. Specjalistyczne i wszechstronne przeszkolenie to gwarancja bezpieczeństwa. Ponadto, należy wiedzieć, że realizowanie przewozu towarów niebezpiecznych przez osobę nieposiadającą stosownych uprawnień grozi karą finansową w wysokości 5 tysięcy złotych.
Zaświadczenie zdobyte w naszym ośrodku uprawnia do przewozu materiałów w 7 z 9 obowiązujących klas. Należą do nich: 
 • gazy (klasa 2),
 • materiały ciekłe zapalne (klasa 3),
 • materiały stałe zapalne, materiały samoreaktywne i materiały wybuchowe stałe odczulone (klasa 4.1),
 • materiały samozapalne (klasa 4.2),
 • materiały wytwarzające w zetknięciu z wodą gazy palne (klasa 4.3),
 • materiały utleniające (klasa 5.1),
 • nadtlenki organiczne (klasa 5.2),
 • materiały trujące (klasa 6.1),
 • materiały zakaźne (klasa 6.2),
 • materiały żrące (klasa 8),
 • różne materiały i przedmioty (klasa 9).
kurs ADR Kielce

Przebieg kursu ADR

W ramach zajęć teoretycznych, kursanci zostają zapoznani z obowiązującymi normami prawnymi oraz standardami bezpieczeństwa w przewozie materiałów niebezpiecznych. Poruszane są m.in. kwestie typów zagrożeń, obowiązków kierowcy, środków zapobiegawczych, oznaczania opakowań, prawidłowego załadunku i rozładunku towarów niebezpiecznych oraz zasady wspólnego ładowania towarów. Przekazywana wiedza nastawiona jest na przedstawienie ryzyka oraz zagrożeń, jakie wynikają z tego typu transportu. Zajęcia prowadzi wyspecjalizowana kadra instruktorów, którzy zaznajomieni są z najaktualniejszymi przepisami prawnymi w zakresie transportu materiałów niebezpiecznych.

Jak wygląda egzamin ADR?

Kursy ADR kończą się egzaminem państwowym, który składany jest przed komisją powołaną przez Urząd Marszałkowski. Kandydat rozwiązuje test jednokrotnego wyboru, zawierający 30 pytań. Udzielenie prawidłowej odpowiedzi na przynajmniej 20 pytań skutkuje zaliczeniem egzaminu i uzyskaniem uprawnień do przewozu materiałów niebezpiecznych. Potwierdzenie udzielenia uprawnień stanowi wydane zaświadczenie, które zachowuje ważność przez 5 lat od daty jego wystawienia. Po upływie tego okresu istnieje możliwość przedłużenia uprawnień, poprzez ponowne uczestnictwo w kursie. Dokument ten uznawany jest we wszystkich krajach objętych Umową ADR, a więc w większości państw europejskich.
kurs ADR Kielce

Zapisy na kurs ADR w OSK Lider

Udział w kursie ADR wymaga uprzedniego zgłoszenia do naszego ośrodka. Zgłoszenie powinno zostać uzupełnione o niezbędne dokumenty:
 • prawo jazdy kategorii B,
 • orzeczenie lekarskie oraz orzeczenie psychologiczne, stwierdzające brak przeciwskazań do realizowania transportu materiałów niebezpiecznych,
 • zaświadczenie potwierdzające ukończone szkolenie okresowe bądź kwalifikację wstępną w zakresie przewozu rzeczy.
Przyszli kursanci nie mają obowiązku posiadania numeru PKK.
Zapisz się na kurs ADR w OSK Lider w Kielcach!
kurs ADR Kielce
Chcesz dowiedzieć się więcej? Zadzwoń (+48 570 577 559) lub wypełnij poniższy formularz:  [tsac_grecaptcha]

  Zarezerwuj kurs

  Nie czekaj. Zacznij kurs na prawo jazdy już teraz!
  ZADZWOŃ DO NAS
  car linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram