Badania lekarskie dla kierowców

Koszt badań: 200 PLN
Kto może skorzystać z naszej oferty badań?
  • Kandydaci na kierowców (wszystkie kategorie)
  • Kierowcy zawodowi
  • Kierowcy pojazdów uprzywilejowanych
  • Instruktorzy nauki jazdy i egzaminatorów
  • Operatorzy maszyn
badania lekarskie dla kierowców Kielce
Wiedza dotycząca obowiązujących przepisów ruchu drogowego i sprawny pojazd to nie wszystko do odbycia podróży po drogach publicznych. Ważne jest również, aby stan zdrowia kierowcy pozwalał na bezpieczne prowadzenie pojazdów o każdej porze oraz w każdych warunkach atmosferycznych. Z tego powodu przed wydaniem uprawnień do prowadzenia pojazdów kierowca musi przejść badanie lekarskie zakończone pozytywnym wynikiem.

Obowiązkowe badania lekarskie na prawo jazdy

Istnieje kilka sytuacji, w których kierowca musi wykonać badania lekarskie. Dotyczy to również kandydatów na kierowców pojazdów każdej kategorii, którzy przed przystąpieniem do kursu teoretycznego muszą uzyskać pozytywną opinię o stanie zdrowia wydaną przez lekarza. Orzeczenie wymagane jest jako załącznik do wniosku o numer PKK składany w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego. Obowiązkowe badanie lekarskie dotyczy również kierowców, którzy posiadają uprawnienia, ale konieczne jest przedłużenie ich ważności. Ofertę kierujemy także do kierowców zawodowych, instruktorów i egzaminatorów nauki jazdy oraz operatorów maszyn. Zapewniamy rzetelność i możliwość dogodnego ustalenia terminu wizyty.

Jak przygotować się do badania?

Badanie lekarskie nie wymaga szczególnego przygotowania. Trzeba jednak pamiętać, aby na wizytę zgłosić się wyspanym i nie spożywać wcześniej alkoholu ani środków odurzających. Do badania mogą przystąpić również osoby niepełnoletnie, które rozpoczynają kurs prawa jazdy przed ukończeniem osiemnastego roku życia. Podczas badania lekarskiego nie jest wymagana obecność rodziców ani opiekunów prawnych.
Na badania lekarskie należy zabrać ze sobą:
  • dokument tożsamości – koniecznie ze zdjęciem i numerem PESEL (np. dowód osobisty, kartę pobytu, paszport),
  • okulary, soczewki, aparat słuchowy – dotyczy osób z wadami wzroku lub słuchu,
  • dotychczasowe prawo jazdy – dotyczy osób ubiegających się o przedłużenie dokumentu,
  • dokumentację medyczną – w przypadku osób przewlekle chorych (np. cukrzyca, padaczka), niepełnosprawnych lub po poważnym urazie. Dokumentację mogą stanowić wyniki badań laboratoryjnych, zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, karta konsultacji neurologicznej czy karta konsultacji diabetologicznej,
  • 200 złotych – w gotówce, ponieważ nie posiadamy terminala płatniczego.

Badania na prawo jazdy – przebieg

Podczas badania, lekarz orzecznik dokonuje ogólnej oceny stanu zdrowia kierowcy. Sprawdzany jest m.in. narząd wzroku, słuchu, równowaga, układ oddechowy oraz sercowo-naczyniowy. W trakcie wywiadu zbierane są informacje o zażywanych lekach, mogących mieć wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów, oraz o poważnych zaburzeniach stanu zdrowia, które mogą być przyczyną zagrożenia podczas prowadzenia pojazdów. Po zakończeniu badania wynikiem pozytywnym orzeczenie wydawane jest od ręki. W przypadku konieczności przeprowadzenia dodatkowych badań lub oceny choroby, pacjent otrzymuje skierowanie na wizytę u specjalisty. Po odbytych dodatkowych badaniach należy dostarczyć dokumentację medyczną do OSK, aby uzyskać orzeczenie lekarskie.

Zapisy na badania lekarskie w OSK Lider

Celem ustalenia terminu wizyty, zapraszamy do kontaktu telefonicznego. W wielu przypadkach wykonanie badania możliwe jest nawet tego samego dnia, a rezerwacja terminu wizyty pozwoli zaoszczędzić czas na oczekiwanie w kolejce. Poza badaniami lekarskimi przeprowadzamy również badania psychologiczne, dlatego wszelkie niezbędne orzeczenia można otrzymać podczas jednej wizyty.
Zapisz się na badania lekarskie dla kierowców.

badania lekarskie i psychologiczne dla kierowców Kielce


Zarezerwuj kurs

Nie czekaj. Zacznij kurs na prawo jazdy już teraz!
ZADZWOŃ DO NAS
car linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram