hello world!

Jakie trzeba spełnić warunki, aby starać się o prawo jazdy kategorii C w Polsce?

Prawo jazdy kategorii C uprawnia do prowadzenia pojazdów ciężarowych, których dopuszczalna masa całkowita przekracza 3,5 tony, z wyjątkiem autobusów. Aby uzyskać ten dokument, należy spełnić określone warunki oraz przejść przez szereg etapów procesu egzaminacyjnego. Poniżej znajduje się szczegółowy przewodnik wyjaśniający, jakie kroki należy podjąć, aby ubiegać się o prawo jazdy kategorii C.

Wymagania wstępne - Prawo jazdy kategorii C

 1. Wiek:
  • Minimalny wiek, aby ubiegać się o prawo jazdy kategorii C, to 21 lat. W niektórych przypadkach, osoby które ukończyły 18 lat mogą ubiegać się o prawo jazdy kategorii C, jeśli ukończyły odpowiednie szkolenie kwalifikacyjne (kwalifikacja wstępna lub kwalifikacja wstępna przyspieszona).
 2. Prawo jazdy kategorii B:
  • Kandydat musi posiadać prawo jazdy kategorii B, zanim przystąpi do kursu na prawo jazdy kategorii C.
 3. Zgoda rodziców:
  • Osoby, które jeszcze nie ukończyły 21 lat, muszą uzyskać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych, jeśli przystępują do kursu na podstawie ukończonego szkolenia kwalifikacyjnego.

Etapy Uzyskiwania Prawa Jazdy Kategorii C

 1. Orzeczenie lekarskie:
  • Pierwszym krokiem jest uzyskanie orzeczenia lekarskiego, które potwierdza brak przeciwwskazań zdrowotnych do prowadzenia pojazdów ciężarowych. Badanie obejmuje m.in. ocenę wzroku, słuchu oraz ogólnego stanu zdrowia.
 2. Orzeczenie psychologiczne:
  • Kandydat musi również uzyskać orzeczenie psychologiczne, które ocenia zdolność do prowadzenia pojazdów ciężarowych pod kątem psychomotorycznym i psychologicznym.
 3. Profil Kandydata na Kierowcę (PKK):
  • Po uzyskaniu orzeczeń lekarskiego i psychologicznego, kandydat musi złożyć wniosek o wydanie Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK) w wydziale komunikacji odpowiednim dla miejsca zameldowania. Do wniosku należy dołączyć:
   • Orzeczenie lekarskie.
   • Orzeczenie psychologiczne.
   • Zdjęcie zgodne z wymaganiami (kolorowe, 35x45 mm).
   • Dowód tożsamości (dowód osobisty lub paszport).
   • Zgodę rodziców lub opiekunów prawnych (dla osób niepełnoletnich, przystępujących do kursu na podstawie kwalifikacji wstępnej).
 4. Kurs nauki jazdy:
  • Po otrzymaniu PKK, kandydat może zapisać się na kurs nauki jazdy w wybranej szkole jazdy. Kurs obejmuje:
   • Część teoretyczną: Zajęcia teoretyczne obejmujące przepisy ruchu drogowego, zasady pierwszej pomocy oraz podstawy techniki kierowania pojazdem ciężarowym.
   • Część praktyczną: Jazdy szkoleniowe, które zazwyczaj obejmują minimum 20 godzin zajęć praktycznych na drodze.
 5. Egzamin wewnętrzny:
  • Po ukończeniu kursu, kandydat musi zdać egzamin wewnętrzny w szkole jazdy, który sprawdza wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne.
 6. Egzamin państwowy:
  • Po zdaniu egzaminu wewnętrznego, kandydat przystępuje do egzaminu państwowego w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego (WORD). Egzamin składa się z dwóch części:
   • Egzamin teoretyczny: Test komputerowy składający się z 32 pytań, na które należy odpowiedzieć w ciągu 25 minut. Aby zdać, należy uzyskać co najmniej 68 punktów na 74 możliwe.
   • Egzamin praktyczny: Składa się z dwóch etapów:
    • Plac manewrowy: Wykonanie manewrów, takich jak jazda po łuku, ruszanie z miejsca na wzniesieniu oraz parkowanie.
    • Jazda w ruchu drogowym: Praktyczna jazda po mieście, gdzie egzaminator ocenia umiejętność prowadzenia pojazdu ciężarowego zgodnie z przepisami ruchu drogowego.

Dodatkowe Wymagania i Informacje

 1. Opłaty:
  • Kandydat musi uiścić opłaty za kurs nauki jazdy oraz za egzamin państwowy. Ceny mogą się różnić w zależności od szkoły jazdy i regionu.
 2. Powtórki egzaminów:
  • W przypadku niezdania egzaminu teoretycznego lub praktycznego, kandydat ma możliwość przystąpienia do egzaminu ponownie. Każde podejście wiąże się z dodatkową opłatą.
 3. Dokumentacja:
  • Po zdaniu obu części egzaminu państwowego, WORD przesyła wyniki do wydziału komunikacji, który wydaje prawo jazdy. Proces ten zazwyczaj trwa kilka dni.
 4. Kwalifikacja wstępna:
  • Osoby, które nie ukończyły 21 lat, mogą przystąpić do egzaminu na prawo jazdy kategorii C po ukończeniu kwalifikacji wstępnej, która obejmuje dodatkowe szkolenie teoretyczne i praktyczne.

Podsumowanie

Uzyskanie prawa jazdy kategorii C w Polsce wymaga spełnienia określonych warunków wiekowych, zdrowotnych oraz edukacyjnych. Kandydat musi przejść przez proces uzyskiwania PKK, odbyć kurs nauki jazdy, zdać egzamin wewnętrzny oraz egzamin państwowy. Dodatkowo, osoby młodsze niż 21 lat muszą ukończyć kwalifikację wstępną. Mimo licznych etapów i wymagań, zdobycie prawa jazdy kategorii C otwiera drzwi do wielu możliwości zawodowych w branży transportowej i logistyce.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


Zarezerwuj kurs

Nie czekaj. Zacznij kurs na prawo jazdy już teraz!
ZADZWOŃ DO NAS
car linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram