hello world!

Jakie Trzeba Spełnić Warunki, Aby Starać Się o Prawo Jazdy Kategorii B w Polsce?

Prawo jazdy kategorii B to jeden z najbardziej powszechnych dokumentów uprawniających do prowadzenia pojazdów. W Polsce, aby uzyskać ten dokument, należy spełnić określone warunki i przejść przez szereg etapów procesu egzaminacyjnego. Poniżej znajduje się szczegółowy przewodnik, który wyjaśnia, jakie kroki należy podjąć, aby ubiegać się o prawa jazdy kategorii B.

Wymagania Wstępne

 1. Wiek:
  • Aby przystąpić do egzaminu na prawo jazdy kategorii B, kandydat musi mieć ukończone 18 lat.
  • Osoby, które ukończyły 17 lat i 9 miesięcy, mogą rozpocząć kurs nauki jazdy, jednak prawo jazdy zostanie wydane dopiero po ukończeniu 18. roku życia.
 2. Zgoda rodziców:
  • Osoby niepełnoletnie (17 lat i 9 miesięcy) muszą uzyskać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na rozpoczęcie kursu.

Etapy Uzyskiwania Prawa Jazdy Kategorii B

 1. Orzeczenie lekarskie:
  • Pierwszym krokiem jest uzyskanie orzeczenia lekarskiego, które potwierdza brak przeciwwskazań zdrowotnych do prowadzenia pojazdów. Badanie to obejmuje m.in. ocenę wzroku, słuchu oraz ogólnego stanu zdrowia.
 2. Profil Kandydata na Kierowcę (PKK):
  • Po uzyskaniu orzeczenia lekarskiego, kandydat musi złożyć wniosek o wydanie Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK) w wydziale komunikacji odpowiednim dla miejsca zameldowania. Do wniosku należy dołączyć:
   • Orzeczenie lekarskie.
   • Zdjęcie zgodne z wymaganiami (kolorowe, 35x45 mm).
   • Dowód tożsamości (dowód osobisty lub paszport).
   • Zgodę rodziców lub opiekunów prawnych (dla osób niepełnoletnich).
 3. Kurs nauki jazdy:
  • Po otrzymaniu PKK, kandydat może zapisać się na kurs nauki jazdy w wybranej szkole jazdy. Kurs obejmuje:
   • Część teoretyczną: Zajęcia teoretyczne obejmujące przepisy ruchu drogowego, zasady pierwszej pomocy oraz podstawy techniki kierowania pojazdem.
   • Część praktyczną: Jazdy szkoleniowe, które zazwyczaj obejmują minimum 30 godzin zajęć praktycznych na drodze.
 4. Egzamin wewnętrzny:
  • Po ukończeniu kursu, kandydat musi zdać egzamin wewnętrzny w szkole jazdy, który sprawdza wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne.
 5. Egzamin państwowy:
  • Po zdaniu egzaminu wewnętrznego, kandydat przystępuje do egzaminu państwowego w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego (WORD). Egzamin składa się z dwóch części:
   • Egzamin teoretyczny: Test komputerowy składający się z 32 pytań, na które należy odpowiedzieć w ciągu 25 minut. Aby zdać, należy uzyskać co najmniej 68 punktów na 74 możliwe.
   • Egzamin praktyczny: Składa się z dwóch etapów:
    • Plac manewrowy: Wykonanie manewrów, takich jak jazda po łuku, ruszanie z miejsca na wzniesieniu.
    • Jazda w ruchu drogowym: Praktyczna jazda po mieście, gdzie egzaminator ocenia umiejętność prowadzenia pojazdu zgodnie z przepisami ruchu drogowego.

Dodatkowe Wymagania i Informacje na prawo jazdy kategorii B

 1. Opłaty:
  • Kandydat musi uiścić opłaty za kurs nauki jazdy oraz za egzamin państwowy, dlatego też ceny mogą się różnić w zależności od szkoły jazdy i regionu.
 2. Powtórki egzaminów:
  • W przypadku niezdania egzaminu teoretycznego lub praktycznego, kandydat ma możliwość przystąpienia do egzaminu ponownie. Każde podejście wiąże się z dodatkową opłatą.
 3. Dokumentacja:
  • Po zdaniu obu części egzaminu państwowego, WORD przesyła wyniki do wydziału komunikacji, który wydaje prawo jazdy. Proces ten zazwyczaj trwa kilka dni.
 4. Okres próbny:
  • Nowi kierowcy, którzy uzyskali prawo jazdy, są objęci okresem próbnym, który trwa 2 lata. W tym czasie obowiązują ich pewne ograniczenia i dodatkowe obowiązki, takie jak obowiązek odbycia kursu doszkalającego.

Podsumowanie

Uzyskanie prawa jazdy kategorii B w Polsce wymaga spełnienia określonych warunków wiekowych, zdrowotnych oraz edukacyjnych. Kandydat musi przejść przez proces uzyskiwania PKK, odbyć kurs nauki jazdy, zdać egzamin wewnętrzny oraz egzamin państwowy. Pomimo licznych etapów i wymagań, zdobycie prawa jazdy otwiera drzwi do większej niezależności i możliwości, zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


Zarezerwuj kurs

Nie czekaj. Zacznij kurs na prawo jazdy już teraz!
ZADZWOŃ DO NAS
car linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram