hello world!

PKK - jakie dokumenty należy złożyć na prawo jazdy?

Zdobycie prawa jazdy umożliwia kierowanie pojazdami. Zależnie od jego rodzaju mogą to być samochody osobowe, ciężarówki czy ciągniki. Uzyskać prawo jazdy może każdy obywatel Polski, który jest w wymaganym dla danej kategorii wieku oraz każda osoba, która ma już prawo jazdy i chce uzyskać pozwolenie na inną kategorię. Aby móc rozpocząć kurs na prawo jazdy konieczne jest złożenie odpowiednich dokumentów np. Profil Kandydata na Kierowcę (PKK).

Czym jest PKK?

W przypadku ubiegania się o prawo jazdy pierwszy raz, konieczne jest wyrobienie numeru PKK, czyli Profilu Kandydata na Kierowcę. Jeśli złoży się wniosek na dwie kategorie, zostaną nadane dwa numery PKK.

PKK jest elektronicznym dokumentem generowanym przez wydział komunikacji starostwa powiatowego. Znajdują się w nim informacje identyfikujące osobę, która ubiega się o wydanie prawa jazdy.

Aby uzyskać numer PKK, należy udać się do wydziału komunikacji i przedstawić wypełniony wniosek o wydanie prawa jazdy oraz niezbędne załączniki.

Dokumenty, które trzeba złożyć w urzędzie

Pierwszym z nich jest orzeczenie lekarskie, które stwierdza brak przeciwwskazań zdrowotnych do prowadzenia pojazdów. Badania dla kierowców w Kielcach możesz zrobić w naszej placówce.

W przypadku, gdy osoba, która składa wniosek, nie ukończyła 18 lat, konieczne jest dołączenie pisemnej zgody rodzica lub opiekuna.

Osoby, które posiadają już prawo jazdy kategorii B i ubiegają się np. o prawo jazdy kategorii C, muszą dostarczyć kserokopię posiadanego prawa jazdy.

W niektórych przypadkach konieczne jest dostarczenie dodatkowych dokumentów. Dodatkowe dokumenty to np. orzeczenia psychologicznego, kserokopii karty pobytu, kserokopii prawa jazdy wydanego za granicą.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


Zarezerwuj kurs

Nie czekaj. Zacznij kurs na prawo jazdy już teraz!
ZADZWOŃ DO NAS
car linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram