hello world!

Czym jest kwalifikacja wstępna kierowców?

Kurs "kwalifikacja wstępna kierowców" przeznaczony jest dla osób, które chcą pracować jako kierowcy samochodu ciężarowego lub autobusu. Obecny kurs jest efektem dyrektywy unijnej, która zastąpiła kurs przewozu rzeczy lub osób w 2010 roku. Celem zmiany przepisów było ułatwienie mieszkańcom krajów Unii Europejskiej znalezienia pracy w państwach członkowskich, dzięki ujednoliceniu przepisów.

Dla kogo przeznaczony jest kurs kwalifikacji wstępnej kierowców?

Kurs kwalifikacji wstępnej kierowców muszą wykonać osoby, które posiadają lub ubiegają się o prawo jazdy kategorii C, C+E, D oraz D+E. Kurs muszą ukończyć również kierowcy, którzy ukończyli kurs kwalifikacji wstępnej po 10 września 2008 roku w przypadku kategorii D, uprawniającej do prowadzenia autobusów, lub po 10 września 2009 roku w przypadku kategorii C, uprawniającej do prowadzenia ciężarówek.
Osoba, która ukończyła kurs i zdała egzamin, otrzymuje Świadectwo Klasyfikacji Zawodowej. Dzięki temu możliwe jest wpisanie kodu 95 do prawa jazdy. Oznacza to, że ten jest niezbędny, by móc pracować jako kierowca zawodowy kierujący ciężarówką lub autobusem. Świadectwo jest ważne przez 5 lat, po tym czasie konieczne jest uczestnictwo w szkoleniu okresowym.

Kwalifikacja wstępna kierowców - jaki sposób przebiega kurs?

Kwalifikacja wstępna kierowców - są dwa rodzaje kursów kwalifikacji wstępnej kierowców: pełny i przyspieszony. Dlatego w ośrodku szkolenia kierowców w Kielcach oferujemy kurs przyspieszony. Kursy te różnią się od siebie ilością godzin, którą trzeba na nie poświęcić. Kurs pełny trwa 280 godzin, z kolei kurs przyspieszony 140. Kurs przyspieszony powstał, dlatego że czas, który trzeba poświęcić na ukończenie kursu pełnego, był zbyt długi dla wielu kierowców. Oznacza to, że w obu przypadkach większość godzin poświęca się na zajęcia teoretyczne. Część praktyczna obejmuje jazdę na płycie poślizgowej i jazdę w ruchu drogowym.

Podsumowując - egzamin, następuje po ukończeniu kursu, przebiega w ośrodku, w którym odbyły się zajęcia. Składa się z 30 pytań zamkniętych jednokrotnego wyboru. 20 z nich dotyczy wiedzy ogólnej, a 10 wiedzy specjalistycznej dotyczącej zdawanej kategorii. Oznacza to, że aby zdać egzamin, należy zdobyć 16 punktów z części ogólnej i 5 ze specjalistycznej.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


Zarezerwuj kurs

Nie czekaj. Zacznij kurs na prawo jazdy już teraz!
ZADZWOŃ DO NAS
car linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram